>>Les compositeurs
Liu Wenjin
Gao Weijie
Fu Lin
Wang Luobin
Lei Zhenbang
Zhang Li
Tian Han
Xu Peidong
Qiao Yu
Nie Er
Liu Tianhua
>>Les chefs d'orchestre
Yan Liangkun
Piao Dongsheng
Hu Bingxu
Chen Xieyang
Zheng Xiaoying
Li Delun
Chen Zuohuang
Peng Xiuwen
>>Les chanteurs
Tang Can   
Yan Weiwen
Yang Hongji
Lu Jihong
Liao Changyong
Guo Lanying
Zhang Ye
Wu Bixia
Cheng Zhi
Song Zuying
Jiang Dawei
Zhou Xiaoyan
Hu Songhua
>>Musiciens instrumentaux
Wang Ciheng
Sheng Zhongguo
Tang Junqiao
Xuewei
Zhao Songting
Lu Rirong
Liu Dehai
Liu Mingyuan
Fu Cong
Song Fei